Khi chọn giường cho người lớn tuổi, đặc biệt là người già, có một số yếu tố quan trọng cần xem xét: Chiều cao của giường: Chọn một chiều cao